Ohjelmistoala porskuttaa Suomessa

Teksti: Jari Peltoniemi |
porskuttaa suomessa

Suomalainen ohjelmistoliiketoiminta on lähtenyt taantuman jälkeiseen kasvuun. Viime vuonna ala kasvoi viisi prosenttia ja liikevaihto oli 3,2 miljardia euroa. Koska ala kärsi vain hetkellisesti taantumasta kasvoi se myös lamaa edeltäneeseen tasoon nähden.

Suomalainen ohjelmistoliiketoiminta on lähtenyt taantuman jälkeiseen kasvuun. Viime vuonna ala kasvoi viisi prosenttia ja liikevaihto oli 3,2 miljardia euroa. Koska ala kärsi vain hetkellisesti taantumasta kasvoi se myös lamaa edeltäneeseen tasoon nähden.

Ohjelmistoyritysten liikevaihtoennusteissa näkyy edelleen selvä kohentuminen vuodelle 2011, joskin taantumaa edeltäneeseen kasvuvauhtiin on vielä hieman matkaa. Näin arvioidaan torstaina julkistetussa ohjelmistoyritysten kartoituksessa.

Taantuman vähäisistä vaikutuksista kertoo, että harva ohjelmistoalan yritys turvautui irtisanomisiin. Liikevaihdon tilapäinen kutistuminen näkyi vuonna 2009 kannattavuusluvuissa, joka on vuoden 2010 aikana palannut pääosin takaisin, vaikkakin jäi hieman lamaa edeltävästä tasosta.

Pienempien ohjelmistoyrityksien ja keskisuurten kasvuyrityksien kohdalla kannattavuus on palautunut lähes lamaa edeltävälle tasolle, mutta suuremmilla yrityksillä palautuminen on ollut hitaampaa.

”Kun monella muulla alalla vuoden 2010 kasvu on ollut lähinnä taantuman aiheuttamasta kuopasta normaalitasolle palaamista, on ohjelmistoalalla tapahtunut aitoa kasvua”, arvioi tuloksia Teknologiateollisuuden tietototekniikka-alan johtaja Jukka Viitasaari.

Mikä on Nokian vaikutus?

Myös yrityksien positiiviset kasvuarviot vuodelle 2011 ennustavat alalle hyvää tulevaisuutta. Edes Nokian älypuhelimien ohjelmistostrategiamuutoksen negatiiviset vaikutukset arvioitiin varsin pieniksi. Vajaa neljäsosa yrityksistä ilmoitti selvityksessä, että Nokian muuttuneella tilanteella on jonkinlainen suora vaikutus niihin. Yrityksien yleiskuva Nokian tilanteesta on kuitenkin kahtiajakautunut.

Osa yrityksistä kokee Symbian- ja MeeGo-kehityksen vähentämisen tai alasajon hyvin negatiivisena asiana lähinnä irtisanomisista johtuen. Toiset yritykset taas suhtautuvat asiaan hyvin positiivisesti ajatellen Nokian irtisanomisia piristysruiskeena työvoimapulasta kärsineelle alalle.

”Alalla odotetaan mielenkiinnolla Nokialta ja sen alihankkijoilta lähtevien henkilöiden perustamien yritysten liikkeellelähtöjä. Mobiiliala on voimakkaasti kasvava ja näiden yritysten käynnistykselle on monipuolista tukea tarjolla myös Nokialta itseltään, sanoo Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Jaakko Salminen.

Ohjelmistoyrityskartoitus tehtiin nyt 14. kerran. Tutkimuksen teki Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun Software Business Lab (SBL). Kyselyyn vastasi 506 ohjelmistoliiketoimintaa harjoittavaa yritystä.

Prosessori

KommentoiKommentoi

Keskusteluun voivat osallistua vain rekisteröityneet käyttäjät, jotka ovat lehden tilaajia.

Sinulla ei ole vielä tunnusta? Rekisteröidy >