Netbaron

Teksti: Katriina Karkimo |

Netbaron on vuokrausperiaatteella toimiva taloushallinnon sovellusperhe. Järjestelmää käytetään selaimella internetin kautta, mutta tarvittaessa ohjelmiston voi myös hankkia käyttäjäyritykseen sijoitettavalle palvelimelle. Käyttöliittymä on tehty kevyeksi, joten käyttö ei edellytä nopeita yhteyksiä. Sovelluksia voidaan hyödyntää myös pda-laitteilla.


Laskutiedot syötetään lomakkeella, jossa toimittajan ja vastaanottajan tiedot on jaettu usealle välilehdelle. (Kuva)

Käyttökorvauksena peritään kuukausivuokraa, jonka suuruus riippuu käyttäjien lukumäärästä. Kuukausimaksu on määritelty jokaiselle osasovellukselle erikseen, ja siihen ei sisälly tukipalveluita, kuten puhelinneuvontaa.

Ohjelmisto koostuu useista osasovelluksista, joihin kuuluvat projektinhallinta, laskutus, osto- ja myyntireskontra, asiakasrekisterin ylläpito, asiakaskontaktien hallinta, varastonvalvonta sekä tilaukset, matkatapahtumarekisterin ylläpito, kalenteri, viestinvälitys ja laadunseuranta.

Tietojen tarkistuksissa puutteita

Vuokraratkaisun etuna on käyttöönoton helppous: ohjelmisto ei tarvitse varsinaista asennusta. Määrätyt perustiedot tulee kuitenkin syöttää ennen tuotantokäytön aloittamista. Netbaronissa käyttäjä voi jonkin verran muokata sovelluksen tietomäärityksiä ­ tietokantaan saa lisättyä uusia oletusarvoja, kuten erilaisia luokituksia. Kokonaan uusia kenttiä vakiotoiminnoilla ei sen sijaan voi määritellä.

Valitettavasti sovellus ei valvo riittävästi tietojen eheyttä, sillä syötön yhteydessä ei aina tehdä tarpeellisia oikeellisuus- tai ristiintarkistuksia. Henkilötunnukseksi tai tilinumeroksi voi antaa minkä merkkijonon tahansa, ja samalla yrityksellä voi olla eri tietueissa eri Y-tunnus. Vastaavasti varastosovelluksessa voi olla samalla tuotenumerolla kaksi eri tietuetta.

Useita tulostevaihtoehtoja

Laskutussovelluksessa tulosteet ovat tärkeä lopputuote, ja niiden osalta Netbaron selviääkin mukavasti. Laskun tulostamiseen on valmiina useita eri mallivaihtoehtoja, joihin on helppo tehdä pieniä muokkauksia. Mukana on laskumuistutusten ja eri laskutyyppien lisäksi englanninkielinen laskupohja.

Ohjelma tuottaa tulosteen pdf-muodossa joko näytölle, tiedostoon tai suoraan tulostimelle. Tulostettaviin laskuihin saa viivakoodin, ja sovellus tukee myös Finvoice-verkkolaskumääritystä.

Sovellus on sekä syöttö- että tulostustoimintojen osalta yhteensopiva yleisimpien pankkiyhteysohjelmien kanssa. Tämän ansiosta saapuneet viitemaksut voidaan suoraan päivittää tietokantaan ja siirtää maksettavat tilisiirrot konekielisenä maksutapahtumatiedostona pankkiin. Ostolaskujen syötössä lasku voidaan lukea myös viivakoodinlukijalla.

Käyttöliittymässä kehitettävää

Käyttöliittymä on lomakepohjainen, ja toimintojen perusideat ovat melko helposti hahmotettavissa. Kenttien tietosisältöihin sen sijaan kaipaisi lisäselvityksiä. Ohjelmiston opasteiden taso vaihtelee paljon ­ joistakin toiminnoista ei ole minkäänlaista opastetta, ja kenttäkohtaiset selitystekstit puuttuvat suuresta osasta kokonaan.

Käytettävyyttä voisi helposti parantaa panostamalla käyttöliittymän kehittelyyn. Nykyratkaisun yleisilme on vaatimaton ja käyttöliittymän toiminnallisuudessa on vielä joitakin lapsuksia. Esimerkiksi yläpalkissa näkyvää sovellusvalikkoa ei voi vierittää. Sen vuoksi osa toimintopainikkeista jää näkymättä, jos ikkuna on määritelty kapeaksi tai näytön koko ja resoluutio eivät mahdollista isompaa ikkunakokoa.


Tuotetietoja ylläpidetään varastosovelluksen avulla. Tuotelistassa hälytysrajan alitukset on merkitty punaisella. (Kuva)

Toiminnoista annetaan käyttäjälle vain vähän palautetta. Poistumisen yhteydessä ohjelmisto ei kaikissa toiminnoissa huolehdi siitä, että tehdyt muutokset tulee tallennettua. Käyttömukavuutta parantaisi myös mahdollisuus tehtyjen muutosten perumiseen.

Sopii pienehköille organisaatioille

Netbaronin vahvuus on toimintojen monipuolisuudessa, mutta kokonaisuuden selkeys ja käytön joustavuus kärsivät käyttöliittymän takia. Myös tietokannan eheyden valvontaan kaipaisi lisäpanostusta.

Nykymuodossaan ohjelmisto sopii lähinnä pienyrityksille ja muille vastaaville organisaatioille, joiden käsittelemät tietomäärät ovat niin suppeita, että käyttäjällä itsellään säilyy tuntuma sisältöjen oikeellisuuteen. Suuremmilla organisaatioilla myös omien tarpeitten merkitys kasvaa, jolloin tietokannan kenttien muokattavuus sekä nykyistä monipuolisempi raportointi ovat tärkeitä. Sovellusta kuitenkin kehitetään jatkuvasti, joten seuraaviin versioihin on toivottavasti tulossa parannuksia.

KATRIINA KARKIMO

 
Netbaron
Hinta: alkaen 12,20 -- 122 €/kk per sovellus (3 yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi). Palvelinmotellin avaus 122 €/100 Mt. Kaikkien sovellusten asentaminen omalle palvelimelle alkaen 12 200 € (10 käyttäjän lisenssi). Mahdollisuus myös vuokrapalvelimen käyttöön.
Lisätietoja: Netbaron Solutions,(09) 271 2244, www.netbaron.fi
Valmistaja: Netbaron Solutions, www.netbaron.fi
Lyhyesti: Taloushallinnon vuokrasovellus pienyrityksille.